89. Διαλέξεις (3) παιδαγωγικού μαθήματος ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Διδάσκουσα : κα Αικατερίνη Δαλακούρα

 

Οι επόμενες προγραμματισμένες διαλέξεις του μαθήματος θα γίνουν τις Τετάρτες

20/4/2016, 18/5/2016 και 25/5/2016 και ώρα 5-7 μμ

στην αίθουσα Α208 του Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Η παρακολούθηση των διαλέξεων θεωρείται αναγκαία.

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής

Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Αικατερίνη Τσαλίμη

Δείτε εδώ το αρχείο σε pdf.