194. Εξεταστέα Ύλη: Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: η διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη

Μάθημα: Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη

Διδάσκουσα : κ. Πέλλα Καλογιαννάκη, Εξάμηνο Εαρινό 2016-17

 

 

Εξεταστέα Υλη: ανοικτά βιβλία

===========================================================

Βασικό Εγχειρίδιο: Α. Καζαμίας, Περί Συγκριτικής Παιδαγωγικής, ή προς έναν Προμηθεικό Ουμανισμό στη Νέα Κοσμόπολη, Αθήνα, εκδόσεις Διάδραση, 2017

Μέρος Β΄: κεφάλαιο 2 και 3 (σσ. 202-289)

Μέρος Γ΄: κεφάλαιο 5 και 6 (σσ. 541-586)

Μέρος Δ΄: Κεφάλαιο 5 (σσ. 716-737)

 

===========================================================

 

2o προτεινόμενο  βιβλίο: Δημ. Δασκαλάκης, Ζητήματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Αθήνα, Εκδόσεις Διάδραση2014

σσ. 105-123, 161-220, 201-231, 233-273

===========================================================