19_2020. Έναρξη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο μάθημα "ΣΘΤΕ202 Διδακτική Φυσικών Επιστημών"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΣΘΤΕ 202 ότι  θα ξεκινήσουν διαδικτυακά μαθήματα, μέσω της πλατφόρμας Zoom cloud meetings ή της πλατφόρμας Cisco Webex meetings. Για αυτό θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος στο e-learn. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται τις ίδιες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής. Οι σχετικοί διαδικτυακοί σύνδεσμοι καθώς και όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα συνεχίσει να ανεβαίνει στην ιστοσελίδα του μαθήματος.   

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=1582

 

                                                            Ο επιστημονικά υπεύθυνος

                                                            Χανιωτάκης Νικόλαος

 

  Οι Συνδιδάσκοντες

                                                            Πρατικάκη Αναστασία

                                                            Χατζηδάκης Γεώργιος

                                                            Τερζάκης Στυλιανός

                                                            Βαρδαλαχάκη Ελευθερία

                                                            Φανουράκη Ελευθερία

                                                            Σιακαβάρα Αικατερίνη

                                                            Καραδάμογλου Ιωάννης