19_2018. Παραδόσεις μαθήματος "ΚΠΑ030: Ιστορία της Εκπαίδευσης"

Θα γίνουν οι παρακάτω τρεις παραδόσεις

στο μάθημα "ΚΠΑ030: Ιστορία της Εκπαίδευσης"

με διδάσκουσα την κα Δαλακούρα

1η: Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, 1-3 μμ, Αμφ.Α3, Τμήμα Χημείας

2η παράδοση: Παρασκευή  4 Μαϊου 2018, 1-3 μμ, Αμφ.Α3, Τμήμα Χημείας

3η παράδοση: Παρασκευή 25 Μαϊου 2018, 1-3 μμ, Αμφ.Α3, Τμήμα Χημείας