189. Παιδαγωγικό μάθημα "ΚΠΒ024 Η Διδασκαλία ως Έρευνα και ο Εκπαιδευτικός ως Ερευνητής"

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΚΠΒ024 Η διδασκαλία ως έρευνα και ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής

 

Διδάσκουσα: κα Ελένη Κατσαρού (Φ.Κ.Σ.)

katsarou@fks.uoc.gr 

 

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 15 Μαΐου και ώρα 13.00-15.00 θα γίνει μάθημα στο Ηράκλειο για τους φοιτητές/τριες της ΣΘΕΤΕ, Κτήριο Φυσικής, αίθουσα 1, (δίπλα από το κυλικείο του Φυσικού).

 

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ετοιμάσει προαιρετική εργασία θα πρέπει να την παρουσιάσουν στο μάθημα αυτό.

 

Ηράκλειο,  4/5/2017

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

 

Δείτε εδώ το συνημμένο.