18_2020. Έναρξη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο μάθημα "ΣΘΤΕ209 Θέματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΘΤΕ 209 ότι τα μαθήματα, από τις 23/3/20, γίνονται διαδικτυακά μέσω της πλατφορμας Zoom cloud meetings. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται τις ίδιες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής.  Οι σχετικοί διαδικτυακοί σύνδεσμοι καθώς και όλο το εκπαιδευτικό υλικο θα ανεβαίνει στην ιστοσελίδα του μαθήματος  https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=1579.

 

Η Διδάσκουσα

Αναστασία Πρατικάκη