18_2018. 2η Εισήγηση μαθήματος "Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη"

Θα γίνει η δεύτερη εισήγηση του μαθήματος

"Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης : Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη"

με διδάσκουσα την κα Πέλλα Καλογιαννάκη (Π.Τ.Δ.Ε.)

την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 και ώρα 1-3 μμ

στην αίθουσα Α212 στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών