174. Εξεταστέα ύλη "Α05Π01: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου Πολίτη"

Μάθημα: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Η διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη

Διδάσκουσα : Πέλλα Καλογιαννάκη (ΠΤΔΕ), Εξάμηνο Εαρινό2017-18

 

Εξεταστέα Υλη

===========================================================

Βασικό Εγχειρίδιο: Α. Καζαμίας, Περί Συγκριτικής Παιδαγωγικής, ή προς έναν Προμηθεικό Ουμανισμό στη Νέα Κοσμόπολη, Αθήνα, εκδόσεις Διάδραση, 2017

Μέρος Β΄: κεφάλαιο 2 και 3 (σσ. 220-289)

Μέρος Γ΄: κεφάλαιο 5 και 6 (σσ. 541-586)

Μέρος Δ΄: Κεφάλαιο 5 (σσ. 716-737)

 ===========================================================

 2o προτεινόμενο  βιβλίο: Δημ. Δασκαλάκης, Ζητήματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Αθήνα, Εκδόσεις Διάδραση2014

σσ. 105-123, 161-220, 201-231, 233-273

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει στο Ηράκλειο και η ημερομηνία/τόπος/ώρα, θα ανακοινωθούν μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Δείτε εδώ το συνημμένο.