17_2020. Επικοινωνία με Κοσμητεία της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Λόγω των έκτακτων μέτρων για την προστασία από τον κορωνοϊό,

από 20/3/2020 η επικοινωνία με την γραμματεία της Κοσμητείας

θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (katerina.tsalimi@uoc.gr)

ή τηλεφώνου (2810 393200).