168. Δήλωση συγγραμμάτων μαθημάτων ΣΘΕΤΕ (22-03-2017)

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να δηλώσουν στον "Εύδοξο"

τα συγγράμματα για τα μαθήματα της ΣΘΤΕ:

ΣΘΤΕ101: Αρχές Οικονομίας 

ΣΘΤΕ202: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

παρακαλούνται να αναμένουν νεότερη ανακοίνωση

για τον κωδικό των εν λόγω συγγραμμάτων και τον ακριβή τρόπο δήλωσής τους.

Αναμένουμε σχετική απάντηση από Εύδοξο μέχρι την Δευτέρα 27-3-2017.