15_2020. Δωρεάν διαδικτυακό εργαλεία τηλεδιάσκεψης

Δείτε ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο τηλεδιάσκεψης.

WebEx τις Cisco (https://www.webex.com/)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεδιάσκεψη μέχρι 100 ατόμων για όσο χρόνο θέλετε χωρίς περιορισμό.

Μέσα από το σύστημα μπορείτε να προγραμματίσετε όσες τηλεδιασκέψεις θέλετε χωρίς περιορισμό και να προσκαλέσετε τους συμμετέχοντες μέσω αυτοματοποιημένου email.

Όλοι οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν είτε μέσω φορητής συσκευής (Android ή IPhone) είτε μέσω ΗΥ.