15_2019. Μετεωρολογικός Σταθμός στο Τμήμα Φυσικής και πρόγνωση καιρού στο Ηράκλειο

Από τον Ιούλιο του 2017 έχει εγκατασταθεί στην οροφή του Τμήματος Φυσικής και λειτουργεί αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός υψηλής τεχνολογίας. Ο σταθμός είναι δωρεά του οργανισμού EarthNetworks (https://www.earthnetworks.com/) και αποτελεί μέρος  παγκόσμιου  δικτύου.

Ο σταθμός περιλαμβάνει αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου, βαρομετρικής πίεσης και βροχόπτωσης, καθώς και ηλεκτρομαγνητικό σύστημα ανίχνευσης και εντοπισμού ένδο-νεφικών κεραυνών και κεραυνών νέφους-εδάφους, σε συνεργασία με άλλους όμοιους σταθμούς που λειτουργούν στην Ανατολική Μεσόγειο.  Η λειτουργία και ο έλεγχος του σταθμού και η μεταφορά των δεδομένων γίνεται μέσω ηλεκτρονικής μονάδας συνδεμένης στο Δίκτυο.

Η σελίδα του σταθμού βρίσεται στη διεύθυνση: https://www.physics.uoc.gr/el/node/1712. Μέσω της σελίδας μπορείτε να δείτε δεκαήμερη (ακριβή!) πρόβλεψη καιρού για το Ηράκλειο. Υπεύθυνοι λειτουργίας είναι οι Μ. Θεοδωράκης (minas@cc.uoc.gr), Ν. Χρηστάκης (nchristakis@tem.uoc.gr), και Χ. Χαλδούπης (chald@physics.uoc.gr).

Τμήμα Φυσικής