12_2018. Ώρες γραφείου μαθήματος "ΣΘΤΕ-101 Αρχές Οικονομίας"

Η διδάσκουσα του μαθήματος κ. Ελένη Δρακάκη έχει ώρες γραφείου για τους φοιτητές

κάθε Πέμπτη 10.30-12.30 στο κτήριο Διοίκησης ΙΙ, στάθμη 4, γραφείο 404, τηλ. 2810 393204.