1_2021. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης της αίθουσας συνεδριάσεων Κοσμητείας ΣΘΕΤΕ και των γραφείων νέων μελών ΕΔΙΠ της Σχολής, με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης € 15.748. (με ΦΠΑ)

Δείτε ΕΔΩ την σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.