1_2019. Δεύτερη εξέταση στο μάθημα "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική" (κ. Καρράς)

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες, ότι προσφέρεται και δεύτερη εξέταση στο μάθημα

"Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική" με διδάσκοντα τον κ. Καρρά

στις 23/1/2019, 1-4 μμ στα Αμφ. Α2, Α3 του Τμήματος Χημείας,

ενώ η αρχική εξέταση είναι στις 23/1/2019, 5-9 μμ στα Αμφ. Α1, Α2, Α3 του Τμήματος Χημείας

και στο Αμφ.Β του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

 

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας ΣΘΕΤΕ