105_2020. Πρώτη περιοδική έκδοση “NEWSUOC” του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε ΕΔΩ την πρώτη περιοδική έκδοση “NEWSUOC” του Πανεπιστημίου Κρήτης (τεύχος 1, Οκτώβριος 2020).