104_2020. Διευκρινήσεις για πρόοδο μαθήματος ΣΘΤΕ 206

Έπειτα από τη δήλωση συμμετοχής σχεδόν 130 φοιτητών / τριών στην πρόοδο του μαθήματος ΣΘΤΕ 206 , θα γινουν δύο ομάδες συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξέταση, καθώς στο webex δεν εισέρχονται πάνω από 100 συμμετέχοντες... 

Επομένως, στο webex θα εισέλθουν  λίγο πριν της 13.00 μμ έως τις 14.30 όλοι όσοι το επίθετο τους ξεκινάει από Ά έως και όλα τα επίθετα που ξεκινούν από Λ , ενώ

 από τις 14.30 μμ και έως τις 16.00 μμ θα εισέλθουν στην πλατφόρμα όλοι οι φοιτητές που το επίθετο τους ξεκινάει από Μ μέχρι τέλους αλφαβήτας.

Για οποιαδήποτε απορία μπορούν οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με τη διδασκουσα Ειρήνη Σπανάκη στο ακαδημαικό mail της irespa@uoc.gr.