103. ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΘΤΕ 206 Διδασκαλία και αξιολόγηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΘΤΕ 206 Διδασκαλία και αξιολόγηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

 Α) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ GOOGLE ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΘΤΕ 206

 

Παρακαλώ να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη φόρμα που θα βρείτε στο παρακάτω link προκειμένου να συμμετέχετε στην πρόοδο του μαθήματος ΣΘΤΕ 206

Η συμπλήρωση της φόρμας πρέπει να γίνει μέχρι την Τρίτη 17 Νοέμβρη 2020 και ώρα 14.00 μμ

Οι φοιτητές που δε θα έχουν συμπληρώσει τη φόρμα έως τότε δε θα μπορέσουν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην πρόοδο μετά τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα

https://docs.google.com/document/d/1JS-4BdB9mJeIg9P3KA8w2Xs5a--HhbxlRoMuPk2Nc7w/edit?usp=sharing

 

Β) ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΘΤΕ 206


Αρχικά παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τη φόρμα google που προαναφέρθηκε

https://docs.google.com/document/d/1JS-4BdB9mJeIg9P3KA8w2Xs5a--HhbxlRoMuPk2Nc7w/edit?usp=sharing

Όσοι φοιτητές θα έχουν δηλώσει ότι θα παρευρεθούν  στην πρόοδο θα μπουν στο webex στο https://meetingsemea4.webex.com/meet/irespa  δεκα λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης , στις 12.50 μμ στις 18 Νοεμβρίου 2020 για την επαλήθευση της παρουσίας τους 

Στη συνέχεια , θα συμπληρώσουν το αρχείο που θα τους έχει σταλεί μέσω του elearn του μαθήματος στην εβδομάδα που αφορά τη 18η Νοέμβρη και θα το κάνουν υποβολή αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 

Μόνο μία υποβολή είναι αποδεκτή και η διαθεσιμότητα χρόνου αφορά τη μιάμιση ώρα για την ολοκλήρωση και αποστολή των απαντήσεων. 

Κανένας φοιτητής δεν μπορεί να υποβάλλει μετα το πέρας του ορισμένου από τη διδάσκουσα χρόνου  

 

Καλή συνέχεια,

Η διδάσκουσα

Ειρήνη Σπανάκη