10_2020. Αναπλήρωση μαθήματος ΣΘΤΕ208 (διδάσκουσα κ. Σπανάκη)

Θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος "ΣΘΤΕ208 Διαπολιτισμικότητα και Συμβουλευτική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση"  τις παρακάτω ημέρες μαθήματος 8-9 μμ.

Άρα τα μαθήματα διαμορφώνονται ως εξής για τις παρακάτω ημερομηνίες

Δευτέρα 9/3/2020, ώρα 5-9 μμ, Αμφ. 2, Χημείας

Δευτέρα 16/3/2020, ώρα 5-9 μμ, Αμφ. 2, Χημείας

Δευτέρα 23/3/2020, ώρα 5-9 μμ, Αμφ. 2, Χημείας

 

Εκ μέρους της διδάσκουσας κ. Ειρήνης Σπανάκη