Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της ΣΘΕΤΕ του ΠΚ

Δείτε ΕΔΩ την περιγραφή του Προγράμματος ΠΠΔΕ της ΣΘΕΤΕ (απόφαση της τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου 417ης/26-9-2019).

Δείτε ΕΔΩ την περίληψη του Προγράμματος ΠΠΔΕ της ΣΘΕΤΕ.

Δείτε ΕΔΩ την κατηγοριοποίηση των μαθημάτων του ΠΠΔΕ. 

Σύντομα θα αναρτηθούν τα syllabus όλων των μαθημάτων του ΠΠΔΕ.

Δείτε ΕΔΩ την αίτηση η οποία πρέπει να υποβάλλεται στη γραμματεία της Κοσμητείας (μέσω email στο katerina (dot) tsalimi (at) uoc (dot) gr) για την έκδοση Βεβαίωσης ή του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.