Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της ΣΘΕΤΕ του ΠΚ

Δείτε ΕΔΩ την περιγραφή του Προγράμματος ΠΠΔΕ της ΣΘΕΤΕ (απόφαση της τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου 417ης/26-9-2019).

Δείτε ΕΔΩ την περίληψη του Προγράμματος ΠΠΔΕ της ΣΘΕΤΕ.

Δείτε ΕΔΩ την κατηγοριοποίηση των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΠΔΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.

Σύντομα θα αναρτηθούν τα syllabus όλων των μαθημάτων του ΠΠΔΕ.

Δείτε ΕΔΩ την αίτηση η οποία πρέπει να υποβάλλεται στη γραμματεία της Κοσμητείας (μέσω email στο katerina (dot) tsalimi (at) uoc (dot) gr) για την έκδοση Βεβαίωσης ή του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.