Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της ΣΘΕΤΕ του ΠΚ

Δείτε ΕΔΩ την περιγραφή του Προγράμματος ΠΠΔΕ της ΣΘΕΤΕ (απόφαση της τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου 417ης/26-9-2019).

Δείτε ΕΔΩ την περίληψη του Προγράμματος ΠΠΔΕ της ΣΘΕΤΕ.

Δείτε ΕΔΩ την κατηγοριοποίηση των μαθημάτων του ΠΠΔΕ. 

Σύντομα θα αναρτηθούν τα syllabus όλων των μαθημάτων του ΠΠΔΕ.