Αναλυτικές πληροφορίες για μάθημα "ΧΗΜ 009 Πρακτική Άσκηση Διδακτικής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών"

Αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, σύμφωνα με την απόφαση της 325ης/8-5-2014 συνεδρίασης της Συγκλήτου. Στο μάθημα αυτό μπορούν να εγγραφούν φοιτητές/τριες που:

  • Έχουν εισαχθεί το ακαδ. έτος 2013-14 ή μεταγενέστερα για τους οποίους ισχύει η απόφαση του Υπουργείου σχετικά με το Π.Π.Δ.Ε.
  • Έχουν παρακολουθήσει το μάθημα "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών" ή αντίστοιχα "Διδακτική της Βιολογίας/ Επιστήμης Υπολογιστών/Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών/Μαθηματικών/Φυσικής/Χημείας" εάν αυτά έχουν διδαχθεί το ακαδ. έτος 2013-14 και μετά.
  • Ενώ, φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί πριν το ακαδ. έτος 2013-14 μπορούν να εγγραφούν στο μάθημα, αλλά άμεση προτεραιότητα έχουν όσοι/ες έχουν εισαχθεί πριν το ακαδ. έτος 2013-14 και μετά.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμμετέχουν στην πρώτη συνάντηση του μαθήματος, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 26/2/2016, στις 13.00', στο αμφιθέατρο Α3 του Τμήματος Χημείας.

Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος.