Προσφερόμενα στη ΣΘΕΤΕ Μαθήματα

Δείτε εδώ τη λίστα με τις κατηγορίες των μαθημάτων του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 

 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σ.ΘΕ.Τ.Ε. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18 

 (εξεταστική περίοδος ΣΘΕΤΕ: 8-26/1/2018)

αα

Μάθημα

Κατηγ

ECTS

Διδάσκων/Τμήμα

Εγγεγρ

Εξέταση

1

ΣΘΤΕ-301 Η αξία της κίνησης και της διατροφής στο σύγχρονο άνθρωπο

-

2

Εμμ. Στρατάκης, stratakism@biology.uoc.gr            Στ. Ζαχαριουδάκης, ΕΕΠ Φυσ.Αγωγής, unisport@admin.uoc.gr

135

10/1/2018, Βιολογία, αίθουσα Γ (απέναντι από το κυλικείο)  5-8 μμ. Θα γίνει η παρουσίαση των δοθέντων εργασιών, για βαθμολόγηση.

2

ΣΘΤΕ-201 Ψυχολογία του Εφήβου

Β1

4

Γεωρ. Κρασανάκης, Ομότιμος Καθ.ΠΚ gekrasanakis@gmail.com / Μαρία Μαρκοδημητράκη-ΠΤΠΕ

447

11/1/2018, 5-8 μμ, Αμφ.Α201, Α203, Α212, Α214, Ε204,ΤΜΕΜ 

3

Α01Π01: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Α1

4

Κων.Καρράς, ΠΤΔΕ, kgkarras@gmail.com

371

16/1/2018, 5-8 μμ, Αμφιθέατρα 1,2,3  Χημεία

4

Γ03Π08 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Β3

4

Μιχάλης Κλεισαρχάκης, ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ kleisarx@gmail.com  kleisarx@edc.uoc.gr

93

22/1/2018, 5-8 μμ, Αμφιθέατρα Α, Β,  Βιολογία

 

5

Α05Π06: Η Έμφυλη Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

Α4

(4)

Αντ.Χουρδάκης, ΠΤΔΕ, ahurdakis@edc.uoc.gr

199

23/1/2018, 1-4 μμ, Αμφιθέατρα 1,2,3  Χημεία23/1/2018, 1-4 μμ, Αμφιθέατρα 1,2,3  Χημεία

6

ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία

Β2.1

4

Ελένη Κατσαρού, ΦΚΣ  katsarou@fks.uoc.gr

173

26/1/2018, 4-6 μμ, Αμφιθέατρα 201, 203, ΤΜΕΜ

Έκδοση: 15/12/2017

 

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18  (25/9 - 22/12/2017)

 

αα

Τίτλος

Μάθημα

Κατηγ

ECTS

Διδάσκων

Διδασκαλία

Σημειώσεις

1

ΣΘΤΕ-301 Η αξία της κίνησης και της διατροφής στο σύγχρονο άνθρωπο

 

2

Εμμ. Στρατάκη, Ομότ. Καθ. Βιολογίας stratakism@biology.uoc.gr / Στ. Ζαχαριουδάκης, ΕΕΠ Φυσ.Αγωγής unisport@admin.uoc.gr

Τετάρτη 5-7 μμ αίθουσα πολυμέσων Ε.141 Βιολογίας

Τα θέματα που θα διδαχθούν και δε συμπεριλαμβάνονται

στα συγγράμματα θα δοθούν σε σημειώσεις.

Η αλλαγή του ονόματος του μαθήματος

εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της

13-7-2017

2

ΣΘΤΕ-201 Ψυχολογία του Εφήβου

Β1

4

Γεωρ. Κρασανάκης, Ομότιμος Καθ.ΠΚ gekrasanakis@gmail.com / Μαρία Μαρκοδημητράκη-ΠΤΠΕ

Δευτέρα, 11-2, ΤΜΕΜ Ε204

Όλα τα μαθήματα

γίνονται στο Ηράκλειο. Δείτε εδώ το σχέδιο των μαθημάτων.

3

ΣΘΤΕ-203 Πρακτική της Διδακτικής

Γ2

4

Νίκος Χανιωτάκης, ΧΗΜ / Δημ.Σταύρου, ΠΤΔΕ dstavrou@edc.uoc.gr / Γ. Χατζηδάκης, Β'θμια, ghatzi61@gmail.com

Η κα Αναστασία Πρατικάκη δέχεται φοιτητές/φοιτήτριες

κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10-12

στο γραφείο 201 στο κτήριο Διοίκησης ΙΙ (στάθμη 2)

τηλ. 2810 393206 (a.pratikaki@uoc.gr)

Πέμπτη-Παρασκ. 4-6, αίθουσα σεμιναρίων 307 Χημείας 

Έναρξη μαθημάτων

28/9/2017

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Προαπαιτούμενο είναι το μάθημα ΣΘΤΕ-202: Διδακτική των

Φυσικών Επιστημών,

που προσφέρεται κάθε εαρινό εξάμηνο σε όλη

τη ΣΘΕΤΕ

Δείτε εδώ:

1.Άξονες αξιολόγησης

2.Ενημερωτικό υλικό

3.Έντυπο αξιολόγησης

4.Έγκριση από ΥΠΕΘ

5.Παρουσιολόγιο

6.Σχέδιο μαθήματος τελικό

7.Οδηγίες ΥΠΕΠΘ

4

Α01Π01: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Α1

(4)

Κων.Καρράς, ΠΤΔΕ, kgkarras@gmail.com

Ρέθυμνο

Θα γίνουν διαλέξεις

στο Ηράκλειο.

link μαθήματος που εμπλουτίζεται διαρκώς 

 

5

Α05Π06: Η Έμφυλη Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

Α4

(4)

Αντ.Χουρδάκης, ΠΤΔΕ, ahurdakis@edc.uoc.gr

Ρέθυμνο

 

6

Γ03Π08 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Β3

(4)

Μιχάλης Κλεισαρχάκης, ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ kleisarx@gmail.com kleisarx@edc.uoc.gr

Ρέθυμνο

Δείτε εδώ το syllabus του μαθήματος  

7

ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία

Β2.1

(5)

Ελένη Κατσαρού, ΦΚΣ katsarou@fks.uoc.gr

Ρέθυμνο

Υποστηρίζεται από e-learning. Όλες οι πληροφορίες για τη διεξαγωγή του μαθήματος (αξιολόγηση, εργασίες, παρακολούθηση από απόσταση, διαλέξεις στο Ηράκλειο, κτλ υπάρχουν στη σελίδα του μαθήματος 

https://elearn.uoc.gr/

course/view.phpid=592)

έκδοση: 24-10-2017

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (ΣΘΤΕ: 25/8-15/9/2017) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σ.ΘΕ.Τ.Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ & ΑΛΛΑ

αα

Μάθημα

Διδάσκων

Εγγεγραμένοι

 Εξέταση

Τόπος

1

ΣΘΤΕ201 Ψυχολογία του Εφήβου

Μαρκοδημητράκη Μαρία, ΠΤΠΕ, Κρασανάκης Γεώργιος,Ομοτ.Καθ. Ψυχολογίας, ΣΚΕ

199

1/9, 1-4 μμ

ΤΜΕΜ, Αμφ.Α201, Αμφ.Α203

2

ΣΘΤΕ101 Αρχές Οικονομίας

Δρακάκη Ελίνα, ΣΘΕΤΕ

31

4/9, 5-8 μμ

Υπολογιστές, Α113

3

Β05Π03 Αναπτυξιακές Διαταραχές

Μουζάκη, ΠΤΔΕ

51

5/9, 5.30-8.30

Ρέθυμνο αίθουσα Δ7

4

ΦΒ255.1/ΚΠΑ014 Ειδική Διδακτική: Φιλοσοφία για τους Εφήβους

Γκαδρής Στέλιος, ΦΚΣ

10

7/9, 14.30-17.30

Ρέθυμνο, Αμφ.Α

5

ΚΠΒ024 Η διδασκαλία ως έρευνα και ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής

Κατσαρού Ελένη, ΦΚΣ

53

11/9, 1-3

Φυσική, Αίθ. 3

6

Ψ2301 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ

Κοκκινάκη Θεανώ, Ψυχολογία, ΣΚΕ

82

11/9, 1-3

Φυσική, Αμφιθέατρο Ξανθόπουλου-Πνευματικού, Αμφ. Β

7

Α05Π06 Η Έμφυλη Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

Χουρδάκης Αντώνης, ΠΤΔΕ

45

11/9, 5-8

Βιολογία, Αμφ.Α

8

Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη

Καλλογιαννάκη Πέλλα, ΠΤΔΕ

100

12/9, 1-4

Βιολογία, αμφ.Α

9

ΚΠΑ021 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Αλεξάκης Μανόλης, ΦΚΣ

88

12/9,  5-8 μμ

ΤΜΕΜ, Αμφ.Α203

10

ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης

Δαλακούρα Κατερίνα, ΦΚΣ

71

13/9, 1-4 μμ

Υπολογιστές, Αμφ.Α

11

ΣΘΤ202 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Χανιωτάκης Νίκος, Χημεία

50

14/9, 1-4

Χημεία, Αμφ.Α1

12

ΣΘΤ301 Κίνηση και Ποιότητα Ζωής

Στρατάκης Εμμανουήλ, Ομότ.Καθ.Βιολογίας, Ζαχαριουδάκης Στέλιος ΕΕΠ

131

14/9, 5-8 μμ

Βιολογία, Αμφ.Α

13

Γ03Π08 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Κλεισαρχάκης Μιχάλης, ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ

13

15/9, 9-12

Βιολογία, αίθ.Γ

14

Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Καρράς Κων/νος, ΠΤΔΕ

118

15/9, 1-4 μμ

Υπολογιστές, Αμφ. Α,Β

15

Γ03Π04 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Κλεισαρχάκης Μιχάλης, ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ

36

15/9 , 5-8 μμ

ΤΜΕΜ,  Α214

Έκδοση 25/07/2017, 10:53'

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ κ. ΓΚΑΔΡΗ "ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ" (ΦΒ255.1 / ΚΠΒ014)

Ύλη για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου:

-  Σημειώσεις μαθημάτων (από τις παραδόσεις)

-  Αναρτημένες σημειώσεις στη σελίδα του μαθήματος αλλά και στο FreeOpenClass:

«Δομή μιας φιλοσοφικής έρευνας»

«Ερώτημα, Διαμεσολάβηση και Πέρας»

«Η αφορμή μιας φιλοσοφικής έρευνας»

«Matthew Lipman, Εισαγωγή»

Ο βαθμός στην εξεταστική Σεπτεμβρίου θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τη γραπτή εξέταση.

Στέλιος Γκαδρής «Φιλοσοφία για εφήβους» (ΦΒ255/1 / ΚΠΒ014)"

Και ο σύνδεσμος είναι: http://www.fks.uoc.gr/greek/grammateia.php

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (29/5-16/6/2017) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σ.ΘΕ.Τ.Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ & ΑΛΛΑ

αα

Τίτλος μαθήματος

ECTS

Εγγεγραμένοι

Κατηγορία

 Διδάσκων

Εξέταση

1

ΚΠΒ024 Η διδασκαλία ως έρευνα και ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής

 

 86

Β2

Κατσαρού Ελένη, ΦΚΣ

6/6/2017, 5-7 μμ, Αμφ.Α Τμήμα Βιολογίας

2

Β05Π03 Αναπτυξιακές Διαταραχές

 

 73

Β1

κ. Μουζάκη,  ΠΤΔΕ

7/6/2017, 11.30-2.30, Α113, Α125 Τμήμα Επιστ. Υπολογιστών

3

Α05Π01 Κοινωνιολογία

της Εκπαίδευσης: Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη

 

305

Α2.1

Πέλλα Καλογιαννάκη, ΠΤΔΕ

8/6/2017, 1-4 μμ, Α1, Α2, Α3 Τμήμα Χημείας

4

Γ03Π04 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

 

45

Β3

Κλεισαρχάκης Μιχάλης,ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ

12/6/2017, 5-8 μμ, Α2 Τμήμα Χημείας

5

ΣΘΤΕ-101 Αρχές Οικονομίας

6

53

-

Δρακάκη Ελένη (συμβασ.ΣΘΕΤΕ)

elina.drakaki@gmail.com

e.drakaki@uoc.gr

13/6/2017, 5-8 μμ, Α121, Α113 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

6

ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης

 

75

Α3.1

Δαλακούρα Κατερίνα, ΦΚΣ

14/6/2017, 1-4 μμ, Α1, Τμήμα Χημείας

7

ΣΘΤΕ-202 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

6

93

Γ1.3

Νίκος Χανιωτάκης, Χημεία

Σταύρου, ΠΤΔΕ

Κλεισαρχάκης, ΠΤΔΕ

Βαρδαλαχάκη, Φουσκάκη, Χημεία Χατζηδάκης, Καθηγητής Β’θμιας

10/6/2017,

12-3μμ, Α1, Α2 Τμήμα Χημείας

8

ΚΠΑ021 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 

110

Α2.1

Μανόλης Αλεξάκης, ΦΚΣ (alexakis.em@gmail.com)

16/6/2017, 1-4 μμ, Αμφ.Α, Α113 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

9

ΦΒ255.1/ΚΠΒ014 Ειδική Διδακτική: Φιλοσοφία για τους Εφήβους

 

 

Β2

Στέλιος Γκαρδής

sgadris@gmail.com (συμβασ.ΦΚΣ)

Τρίτη 20 Ιουνίου, στις 14:30 στις αίθουσες Β, Γ, στο Ρέθυμνο

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  & ΑΛΛΑ

 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017 (6/2-19/5/2017)

αα

Τίτλος μαθήματος

ECTS

Κατη-

γορία

Διδάσκων/ Τμήμα

 Διδασκαλία

Σημαντικές Σημειώσεις

1

ΣΘΤΕ-101 Αρχές Οικονομίας

6

 

Δρακάκη Ελένη

elina.drakaki@gmail.com

e.drakaki@uoc.gr

(συμβασ.ΣΘΕΤΕ)

Τρίτη, 12-2 Αίθουσα Α113 και Τετάρτη 12-2, Αίθουσα Α125 στο Τμ.Επιστ.Υπολογιστών

Δείτε εδώ το syllabus του μαθήματος.

Σημειώσεις εδώ.

2

ΣΘΤΕ-202 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

6

Γ1.3

Νίκος Χανιωτάκης, Χημεία

Σταύρου, ΠΤΔΕ

Κλεισαρχάκης, ΠΤΔΕ,

Βαρδαλαχάκη, Φουσκάκη, Χημεία

Χατζηδάκης,Καθηγητής Β'θμιας

Πέμπτη & Παρασκευή 4-6 Αίθουσα Σεμιναρίων Τμήμα Χημείας

Έναρξη μαθημάτων 16/2/2017 

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν το μάθημα θα πρέπει απαραίτητα να πάνε στην πρώτη συνάντηση. 

Δείτε εδώ το syllabus του μαθήματος.

3

ΟΙΚ3601 Διδακτική της Οικονομικής Επιστήμης

 

Γ1

Δάφνη Νικολίτσα, Οικονομικό Τμήμα

Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης, Πανεπιστημιακός Υπότροφος  g.meramveliotakis@uoc.gr

Πέμπτη 2.30-5.30    Αίθ.Δ2-Γ, Ρέθυμνο. Δείτε εδώ επείγουσα ανακοίνωση για την εγγραφή στο μάθημα.

Δείτε εδώ το syllabus

του μαθήματος.

4

Β05Π03 Αναπτυξιακές Διαταραχές 

 

Β1

Συνδιδασκαλία κ.κ.Μουζάκη, Κουρκούτας από ΠΤΔΕ

Πέμπτη 11.30-2.3  Αίθ.Β126 Ρέθυμνο

Δείτε εδώ το syllabus

του μαθήματος.

5

Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου - Πολίτη

 

Α2.1

Πέλλα Καλογιαννάκη, ΠΤΔΕ

1η διάλεξη: Παρασκευή 10/2, 10-12, Αίθουσα 1, Τμήμα Φυσικής

2η διάλεξη: Πέμπτη 16/3, 10-12, αίθ.Α210 ΤΜΕΜ

Δείτε εδώ το syllabus

του μαθήματος. 

6

ΚΠΑ021 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 

Α2.1

Μανόλης Αλεξάκης, ΦΚΣ (alexakis.em@gmail.com)

κάθε Τρίτη, 6-8 μμ, Αμφ.Α2 Τμήμα Χημείας

Οι ώρες υποδοχής και συνεργασίας με τους φοιτητές είναι κάθε Παρασκευή 11-12 στο κτήριο Διοίκησης ΙΙ Πανεπιστημιούπολη Βουτών, στάθμη 4 γραφ. 404.

Δείτε εδώ το syllabus του μαθήματος. 

Υποστηρίζεται από το

https://elearn.uoc.gr/course

/view.php?id=963

7

ΚΠΒ024 Η διδασκαλία ως έρευνα και ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής

 

 

B2

Κατσαρού Ελένη, ΦΚΣ

1η διάλεξη: Τρίτη 7/2, 1-3 μμ, Αμφ.Α1 Τμήμα Χημείας  

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

 

 

8

ΣΘΤΕ302 Ακαδημαϊκά Αγγλικά

 

2*

-

Συνδιδασκαλία κ.κ. Κουτράκη, Κατσαμποξάκη, ΕΕΠ ΣΘΕΤΕ

 

Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Σπουδών ΣΘΕΤΕ 16-2-2016

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

 

9

ΦΒ255.1/ΚΠΒ014 Ειδική Διδακτική: Φιλοσοφία για τους Εφήβους

 

Β2

Στέλιος Γκαρδής (συμβασ.ΦΚΣ)

Τετ.5.30-8.30,            Αίθ.5, Ρέθυμνο

Δείτε εδώ το syllabus του μαθήματος.

10

ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης

 

Α3.1

Δαλακούρα Κατερίνα, ΦΚΣ

Τρίτη, 11.30πμ -2.30 μμ, Αμφ. Α’ (διδακτήρια Φιλοσοφικής) 

Δείτε εδώ το syllabus του μαθήματος. Θα γίνουν εξετάσεις και στο Ηράκλειο. Θα ανακοινωθούν διαλέξεις στο Ηράκλειο.

11

Γ03Π04 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

 

Β3

Κλεισαρχάκης Μιχάλης, ΕΔΙΠ  ΠΤΔΕ kleisarx@gmail.com

 

Δείτε εδω το syllabus του μαθήματος.

Θα γίνει εξέταση του μαθήματος Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

* Δεν προσμετράται στη λήψη πτυχίου

Δηλώσεις μαθημάτων : 13-27/2/2017

Έκδοση 16/2/2017_2

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΘΕΤΕ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ MAΘHMATA

(για την λήψη πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας )& ΑΛΛΑ (ενημέρωση: 21-12-2016)

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (9-27/1/2017)

 

αα

Τίτλος μαθήματος

ECTS

Κατη-

γορία

Φοιτητές/τριες

Διδάσκων/ Τμήμα

Εξέταση

1

Γ03Π08 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

4

B3

 

Μιχάλης Κλεισαρχάκης, ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ

 

18/1, 11.30-2.30, Ρέθυμνο, αίθουσα Δ1Α

2

ΣΘΤΕ-301 Κίνηση & Ποιότητα Ζωής

2

-

178

Εμμ. Στρατάκης, Ομότ.Καθ. Βιολογίας stratakism@biology.uoc.gr

Στέλιος Ζαχαριουδάκης,ΕΕΠ Φυσικ.Αγωγής unisport@admin.uoc.gr

 

20/1/2017 ΤΜΕΜ 5-8 μμ

Αμφ.Α201, Αμφ.Α203

3

ΣΘΤΕ-201 :Ψυχολογία του Εφήβου

4

Β1

401

Μαρία Μαρκοδημητράκη-ΠΤΠΕ markodim@edc.uoc.gr

Γεώργ. Κρασανάκης Ομότ. Καθηγ.Ψυχολογίας

gekrasanakis@gmail.com

Σάβ.21/1, ΤΜΕΜ, 10-1

Αμφ.Α201, Αμφ.Α203,Α212,

Α214-6, Ε204

4

Ψ2301: Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ

4

Β1

78

Θεανώ Κοκκινάκη, ΨΥΧ

kokkinaki@uoc.gr

27/1, Φυσική, Αμφ. Ξανθόπουλου- Πνευματικού (Αμφ.Α)

9-12

5

 

Α01Π01: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

4

Α1

419

Κων. Καρράς, ΠΤΔΕ

kgkarras@gmail.com

25/1 ΤΜΕΜ, 5-8 μμ

Αμφ.Α201, Αμφ.Α203,Α212,

Α214-6, Ε204

6

Α05Π06: Η Έμφυλη Ιστορία της ΝεοΕλληνικής Εκπαίδευσης

4

Α3

180

Αντώνιος Χουρδάκης, ΠΤΔΕ

ahurdakis@edc.uoc.gr

26/1, 13.00-16.00 Χημεία, Αμφ. Α1, Α2, Α3

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΘΕΤΕ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ) (ενημέρωση: 21-9-2016)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-17 (19/9/2016 - 16/12/2016)


αα

Τίτλος μαθήματος

ECTS

Κατη-

γορία

Διδάσκων/ Τμήμα

Διδασκαλία

Σημειώσεις

1

Γ03Π08: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

4

Β3

Μ. Κλεισαρχάκης,

ΕΔΙΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα -ΠΤΔΕ

email:kleisarx@edc.uoc.gr

 

 

Ρέθυμνο, Πέμπτη, 

08.30 – 11.30,

στην αίθουσα Δ2

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Σημειώσεις από τον διδάσκοντα στο ιδρυματικό σας e-mail.

Τελικός βαθμός του μαθήματος: εργασία 50% και 50% τελικός βαθμός. Το υλικό του μαθήματος "Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού" βρίσκεται στο δικτυακό τόπο 

 https://app.box.com/s/26eof

>3zhgoefb0sck6xq3zhcrqfywj1t

2

ΣΘΤΕ-301 Κίνηση &

Ποιότητα Ζωής

2

-

Εμμ. Στρατάκης, Ομότ.

Καθ. Βιολογίας stratakism@biology.uoc.gr

Στέλιος Ζαχαριουδάκης,

ΕΕΠ Φυσικ.Αγωγής unisport@admin.uoc.gr

Ηράκλειο,Τετάρτη

5-7 μ.μ.

Αίθουσα πολυμέσων, Τμήμα Βιολογίας, ισόγειο

Για θέματα που θα διδαχθούν και  δε συμπεριλαμβάνονται στα προτεινόμενα συγγράματα θα δοθούν επιπρόσθετες σημειώσεις.

3

ΣΘΤΕ-201 :Ψυχολογία

του Εφήβου

4

Β1

Μαρία Μαρκοδημητράκη-

ΠΤΠΕ markodim@edc.uoc.gr

Γεώργ. Κρασανάκης Ομότ. Καθηγ. Ψυχολογίας

gekrasanakis@gmail.com

Ηράκλειο, Τετάρτη

11.00-14.00, ΤΜΕΜ, Ε204

Όλα τα μαθήματα γίνονται στο Ηράκλειο.

Προσοχή: Άλλαξε το

Σύγγραμμα. Το νέο: «Η εφηβεία:

Ψυχολογική θεώρηση». Η ύλη είναι απλούστερη και προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των φοιτητών  της ΣΘΕΤΕ.

4

 

ΧΗΜ009 : Πρακτική Άσκηση της

Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

6

Γ2

Νίκος Χανιωτάκης, ΧΗΜ

chaniotakis@uoc.gr

Δημήτρης Σταύρου, ΠΤΔΕ

dstavrou@edc.uoc.gr

Ηράκλειο,

Πέμπτη 16.00-18.00 Αίθ.307,

Χημεία,

Παρασκευή 16.00-18.00, Αμφ.1,

Χημεία

Προαπαιτούμενο είναι το μάθημα «ΧΗΜ010: Διδακτική των

Φυσικών Επιστημών», που εφεξής θα προσφέρεται το εαρινό εξάμηνο σε όλη τη ΣΘΕΤΕ.

5

Ψ2301:  Αναπτυξιακή

Ψυχολογία ΙΙ

4

Β1

Θεανώ Κοκκινάκη, ΨΥΧ

kokkinaki@uoc.gr

Ρέθυμνο,

Δευτέρα 14.30-17.30, Αίθουσα

Δ1Α

e-learning

 

6

Α01Π01: Εισαγωγή στην

Παιδαγωγική

4

Α1

Κων. Καρράς, ΠΤΔΕ

kgkarras@gmail.com

Ρέθυμνο,

Τρίτη 17.30-20.30, Αίθουσα Δ7

e-learning

 

7

Α05Π06: Η Έμφυλη Ιστορία

της ΝεοΕλληνικής

Εκπαίδευσης

4

Α3

Αντώνιος Χουρδάκης, ΠΤΔΕ

ahurdakis@edc.uoc.gr

Ρέθυμνο,

Παρασκευή 11.30-14.30,

 Αίθουσα Δ7

e-learning

Σημ: Ο πίνακας διαμορφώνεται όπως παραπάνω από την μέχρι στιγμής ενημέρωση. Παρακαλώ να παρακολουθείτε τακτικά για προσθήκες.

Τελευταία Ενημέρωση  21/09/2016

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ (& ΑΛΛΑ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΘΕΤΕ (έκδοση 29-8-2016)

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (25/8/2016-16/9/2016)

Παρακαλώ να ενημερώνεστε συχνά για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα, διότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη.

Προστέθηκε το μάθημα ΣΘΤΕ301 Κίνηση και Ποιότητα Ζωής, το οποίο θα εξεταστεί στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Ηράκλειο, στις 15/9/2016 και ώρα 09.00-12.00.

Κωδικός

ΕΞ.

Εγγ.

Μάθημα

Διδάσκων/ουσα

Τόπος / χρόνος εξέτασης

ΣΘΤΕ201

ΧΕ

199

Ψυχολογία του Εφήβου

Μαρία Μαρκοδημητράκη ΠΤΠΕ

Γεώργιος Κρασανάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τμ.Μαθ/κών & Εφαρμ. Μαθ/κών

31/8/2016, 13.00-16.00, Αμφ. Α203, Α201

Α05Π06

ΧΕ

41

Η Έμφυλη Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

Αντώνης Χουρδάκης

ΠΤΔΕ

ΡΕΘΥΜΝΟ

9/9/2016, 11.30-14.30, Αμφιθέατρο Δ

ΚΠΑ002

ΧΕ

61

Διδακτική Μεθοδολογία

Ελένη Κατσαρού

ΦΚΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

12/9/2016, 11.30-14.30, Αμφ.Α, Β, Αίθ.7

Α01Π01

ΧΕ

102

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Κων/νος Καρράς

ΠΤΔΕ

ΡΕΘΥΜΝΟ

12/9/2016, 11.30-14.30, Αμφ. Δ3, Δ7

ΚΠΑ030

ΕΕ

176

Ιστορία της Εκπαίδευσης

Κατερίνα Δαλακούρα

ΦΚΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τμ.Μαθ/κών & Εφαρμ.Μαθ/κών

12/9/2016, 17.00-20.00, Αμφ.Α203, Α201

ΕΠΑ304

ΕΕ

220

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Θεόδωρος Ελευθεράκης

ΠΤΠΕ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τμ.Μαθ/κών & Εφαρμ.Μαθ/κών

14/9/2016, 17.00-20.00, Αμφ.Α201, Ε204

ΧΗΜ010

ΧΕ

 

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Νίκος Χανιωτάκης

ΧΗΜ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

15/9/2016, 13.00-15.00, Τμ. Χημείας  Αμφ. Α1

ΚΠΑ016

ΕΕ

94

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Αξιών- Παιδείας

Πάνος Θεοδώρου

ΦΚΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

16/9/2016, 13.00-16.00, Τμ. Επιστ.Υπολ. Αμφ.Β

ΚΨΒ091

ΧΕ

13

Παιδαγωγική Ψυχολογία: Η Δημιουργική Σκέψη

Δέσποινα Σταματοπούλου

ΦΚΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

19/9/2016, 14.30-17.30, Αμφ.Γ

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ (& ΑΛΛΑ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΘΕΤΕ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (έκδοση 6/24-5-2016)

 

Το μάθημα ΣΘΤΕ301: Κίνηση και Ποιότητα Ζωής θα εξεταστεί στις 14/6/2016 και ώρα 10.00-13.00 στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ηρακλείου (η ύλη της εξέτασης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Γυμναστηρίου : http://unisport.uoc.gr, τελευταία νέα, μάθημα "Κίνηση και Ποιότητα Ζωής"

Κωδικός μαθήματος

Εγγεγραμ-μένοι

Μάθημα

Διδάσκων/ουσα

Τόπος / χρόνος εξέτασης

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΚΠΑ030

146

 

Ιστορία της Εκπαίδευσης

Αικατερίνη Δαλακούρα

 

 

7/6/2016, 5-8 μμ

Αμφ. Α1, Α2, Α3

Τμήμα Χημείας

Δείτε  τις αναρτήσεις της διδάσκουσας, ανακοινώσεις κλπ και στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο studentsweb.cc.uoc.gr αλλά και στην πλατφόρμα του e-learning (η τελευταία έχει ενημερωθεί προσφάτως).

ΚΠΑ016

136

 

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Αξιών-Παιδείας

Πάνος Θεοδώρου

ΦΚΣ

 

14/6/2016,  1-4 μμ

Αμφ.Β  

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

 

ΕΠΑ304

384

 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 

Ιστοσελίδα μαθήματος:

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=134

Θεόδωρος Ελευθεράκης, ΠΤΠΕ

17/6/2016, 4-7 μμ

Αμφ.Α1, Α2, Α3 Τμήμα Χημείας

Η  τελική ανακεφαλαιωτική συνάντηση θα γίνει στις 10/6/2016 στο Αμφ.Α1 του Τμήματος Χημείας και ώρα 1-4 μμ. Η συνάντηση αυτή θα δίνει τη συνολική εικόνα του μαθήματος και θα καθοδηγεί τον τρόπο μελέτης και εξέτασης .

Προσοχή: είναι σημαντική η συνάντηση αυτή για την επιτυχή εξέτασή σας και καλό είναι να παρευρίσκεστε.

 

Σημ.1:          Η εξεταστική περίοδος της ΣΘΕΤΕ είναι :30/5-17/6/2016

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Κωδικός

μαθήματος

Μάθημα

ECTS

Διδάσκων

Ανακοινώσεις

Μαθήματος

ΕΠΑ 304

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

4

Θεόδωρος Ελευθεράκης

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Τηλ.28310-77667

elefthet@edc.uoc.gr

Δείτε εδώ τις ανακοινώσεις του μαθήματος

ΚΠΑ 016

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Αξιών-Παιδείας

5

Πάνος Θεοδώρου

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Τηλ.28310-77204

pantheo@fks.uoc.gr

Δείτε εδώ τις ανακοινώσεις του μαθήματος

ΚΠΑ 030

Ιστορία της Εκπαίδευσης

5

Κατερίνα Δαλακούρα

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Τηλ. 28310-77234

dalakoura@phl.uoc.gr

Δείτε εδώ τις ανακοινώσεις του μαθήματος

ΒΙΟΛ 470

ΦΥΣ 393

ΕΤΥ 333

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

 

6

Εμμ. Παπαμαστοράκης (ΠΔ 407)

 

Κάντε κλικ εδώ για τις ανακοινώσεις του μαθήματος

ΧΗΜ 009

Πρακτική Άσκηση Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

 

6

Νίκος Χανιωτάκης

Τμήμα Χημείας

Τηλ.2810-545018

nchan@chemistry.uoc.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για τις ανακοινώσεις του μαθήματος

ΣΘΤΕ 302

Ακαδημαϊκά Αγγλικά

2 *

Δεν προσμετράται στη λήψη του πτυχίου

ΕΕΠ ΣΘΤΕ

Μαρία Κουτράκη

Τηλ. 2810-394053

koutraki@biology.uoc.gr

Κάλλια Κατσαμποξάκη- Hodgetts

Τηλ. 2810-545102

english@chemistry.uoc.gr

Κάντε κλικ εδώ για τις ανακοινώσεις του μαθήματος

f

ΣΘΤΕ-101 Αρχές

Οικονομίας