ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Σ.ΘΕ.Τ.Ε. 2020-21

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών στη συνεδρίαση της 5ης/12-5-2020 αποφάσισε και πρότεινε στη Σύγκλητο, η οποία ενέκρινε στην 432η/28-5-2020 συνεδρίασή της, τις παρακάτω ημερομηνίες για την έναρξη και λήξη των εκπαιδευτικών εξαμήνων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020

(απόφαση Συγκλήτου 409η/30-5-2019,

Ακαδ. Έτος 2019-20)

24/8/2020 – 11/9/2020

3 εβδομάδες

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου 2020-21

21/9/2020-23/12/2020

13  εβδομάδες

Αργίες Χριστουγέννων 2020

24/12/2020-6/1/2021

2 εβδομάδες

Εξετάσεις Ιανουαρίου 2021 

7/1/2021-27/1/2021

3 εβδομάδες

Eξεταστική μαθημάτων ΣΘΕΤΕ

28/1/2021-30/1/2021

1 εβδομάδα

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 2021

(παρεμβάλλονται οι αργίες Πάσχα 25/4-9/5/2021)

1/2/2021-30/4/2021

 

 

 

13 εβδομάδες

μαθημάτων

1 εβδομάδα κενό

10-14/5/2021

 

Εξετάσεις Ιουνίου 2021

17/5/2021-5/6/2021

3 εβδομάδες

Eξεταστική μαθημάτων ΣΘΕΤΕ 

7-12/6/2021

1 εβδομάδα

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020

24/8/2021-11/9/2021

3 εβδομάδες


Οι ημερομηνίες δηλώσεων μαθημάτων των φοιτητών (πλην των εγγραφών των πρωτοετών, οι οποίες ορίζονται κάθε έτος από το Υπουργείο) καθορίζονται όπως παρακάτω:

Για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 :  28/9/2020-10/10/2020

Για το εαρινό εξάμηνο 2020-21:  8/2/2021-20/2/2021

 

ΑΡΓΙΕΣ

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020: Αγ. Μηνά

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Καθαρά Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021

Σάββατο 1 Μαΐου 2021

Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021: Αγ. Πνεύματος

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Σ.ΘΕ.Τ.Ε. 2019-20

Προτάθηκε από την Κοσμητεία Σ.Θ.Τ.Ε. (09/05/2019) και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο (30/05/2019)

 

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2019

(απόφαση Συγκλήτου 387η/17-5-2018,

Ακαδ. Έτος 2018-19)

26/8/2019 – 13/9/2019

3 εβδομάδες

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου 2019-20

23/9/2019–20/12/2019

13  εβδομάδες

Αργίες Χριστουγέννων 2019

23/12/2019-4/1/2020

2 εβδομάδες

Εξετάσεις Ιανουαρίου 2020 

7/1/2020-27/1/2020

3 εβδομάδες

Eξεταστική μαθημάτων ΣΘΕΤΕ

28/1/2020-31/1/2020

1 εβδομάδα

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 2020

 

(παρεμβάλλονται οι αργίες Πάσχα 13-24/4/2020)

3/2/2020-15/5/2020

 

 

 

13 εβδομάδες

μαθημάτων

1 εβδομάδα κενό

18-22/5/2020

 

Εξετάσεις Ιουνίου 2020

25/5/2020 - 12/6/2020

3 εβδομάδες

Eξεταστική μαθημάτων ΣΘΕΤΕ 

15/6/2020-19/6/2020

1 εβδομάδα

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020

24/8/2020 – 11/9/2020

3 εβδομάδες

 

Οι ημερομηνίες δηλώσεων μαθημάτων των φοιτητών (πλην των εγγραφών των πρωτοετών, οι οποίες ορίζονται κάθε έτος από το Υπουργείο) καθορίζονται όπως παρακάτω:

Για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 : 30/9/2019-13/10/2019

Για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020: 10/2/2020-23/2/2020

ΑΡΓΙΕΣ

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1/5

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 8/6

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

Προτάθηκε από την Κοσμητεία Σ.Θ.Τ.Ε. (10/05/2018) και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο (17/05/2018)

 

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2018

(απόφαση Συγκλήτου 27-4-2017,

Ακαδ. Έτος 2017-18)

27/8/2018 έως 14/9/2018 

3 εβδομάδες

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου 2018-9

24/9/2018 έως 21/12/2018

13  εβδομάδες

Αργίες Χριστουγέννων

24/12/2018 έως 4/1/2019

2 εβδομάδες

Εξετάσεις Ιανουαρίου 2019

7/1/2019 έως 25/1/2019

3 εβδομάδες

1 εβδομάδα κενό

28/1/2019-1/2/2019

 

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 2019

(παρεμβάλλονται οι αργίες Πάσχα 22/4-3/5/2019)

4/2/2019 έως 17/5/2019

13 εβδομάδες μαθημάτων

1 εβδομάδα κενό μετά την λήξη των μαθημάτων

20/5/2018 εως 24/5/2019

 

Εξετάσεις Ιουνίου 2019

27/5/2019 έως 14/6/2019

3 εβδομάδες

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2019

26/8/2019  έως 13/9/2019

3 εβδομάδες

 

 

Οι ημερομηνίες δηλώσεων μαθημάτων των φοιτητών (πλην των εγγραφών των πρωτοετών, οι οποίες ορίζονται κάθε έτος από το Υπουργείο) καθορίζονται όπως παρακάτω:

Για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 : 1/10/2018-12/10/2018

Για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019: 11/2/2019-22/2/2019

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Προτάθηκε από την Κοσμητεία Σ.Θ.Τ.Ε. (24/04/2017) και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο (27/04/2017)

 21 έως 28/5/2018

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2017

(απόφαση Συγκλήτου 21-5-2016,

Ακαδ. Έτος 2016-17)

25/8/2017 έως 15/9/2017 

3 εβδομάδες

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου 2017-8

25/9/2017 έως 22/12/2017

13  εβδομάδες

Αργίες Χριστουγέννων

25/12/2017 έως 7/1/2018

2 εβδομάδες

Εξετάσεις Ιανουαρίου 2018

8/1/2018 έως 26/1/2018

3 εβδομάδες

1 εβδομάδα κενό

 

 

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 2018

5/2/2018 έως 18/5/2018

13 εβδομάδες

Αργίες του Πάσχα

2/4/2018  έως 15/4/2018

2 εβδομάδες

1 εβδομάδα κενό

21/5/2018 εως 28/5/2018

 

Εξετάσεις Ιουνίου 2018

29/5/2018 έως 15/6/2018

3 εβδομάδες

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2018

27/8/2018  έως 14/9/2018

3 εβδομάδες

 

Οι ημερομηνίες δηλώσεων μαθημάτων των φοιτητών (πλην των εγγραφών των πρωτοετών, οι οποίες ορίζονται κάθε έτος από το Υπουργείο) καθορίζονται όπως παρακάτω:

Για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 : 2/10/2017 – 16/10/2017

Για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 : 19/2/2018 – 5/3/2018

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

 Προτάθηκε από την Κοσμητεία Σ.Θ.Τ.Ε. και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο (21/5/2016)

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου 2016

Δευτέρα 19/9/2016 έως Παρασκευή 16/12/2016

Εξετάσεις Ιανουαρίου 2017

Δευτέρα 9/1/2017 έως Παρασκευή 27/1/2017

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 2017

Δευτέρα 6/2/2017 έως Παρασκευή 19/5/2017

Εξετάσεις Ιουνίου 2017

Δευτέρα 29/5/2017 έως Παρασκευή 16/6/2017

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2017

Παρασκευή 25/8/2017 έως Παρασκευή 15/9/2017

Αργίες Χριστουγέννων: 23/12/2016 έως και 6/1/2017

Αργίες Πάσχα : 10/4/2017  έως και 21/4/2017  .

Ημερομηνίες εγγραφών των φοιτητών της Σχολής (εκτός των πρωτοετών, τις οποίες ορίζει κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας) καθορίζονται όπως παρακάτω

Για το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 :            26/9/2016 – 10/10/2016

Για το εαρινό εξάμηνο 2016-2017 :                13/2/2017 – 27/2/2017

Τελετές ορκωμοσίας για τη Σχολή μας :

18 Νοεμβρίου 2016, 11:00 π.μ. 

16-17 Μαρτίου 2017,  και

17-21 Ιουλίου 2017

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2015-2016

Προτάθηκε από την Κοσμητεία Σ.Θ.Τ.Ε. και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο (07/05/2015)

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2015

Πέμπτη 27/8 – Παρασκευή 18/9/2015

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου 2015

Δευτέρα 21/9 – Παρασκευή 18/12/2015

Εξετάσεις Ιανουαρίου 2016

Δευτέρα 11/1 έως Παρασκευή 5/2/2016

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 2016

Δευτέρα 8/2 έως Παρασκευή 20/5/2016

Εξετάσεις Ιουνίου 2016

Δευτέρα 30/5 έως Παρασκευή 17/6/2016

Αργίες Χριστουγέννων

από 23/12/2015 έως και 7/1/2016

Αργίες Πάσχα

από 25/4/2016 έως και 06/5/2016

 

 

 

 

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2016: Πέμπτη 25/8 - Παρασκευή 16/9/2015

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών της Σχολής (εκτός των νεοεισαχθέντων) καθορίζονται όπως παρακάτω.

Για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016 : 28/9/2015 – 12/10/2015

Για το εαρινό εξάμηνο 2015-2016 : 15/2/2016 – 29/2/2016

Τελετές ορκωμοσίας για τη Σχολή μας :

20 Νοεμβρίου 2015, 11:00 π.μ. 

18 Μαρτίου 2016, 11:00 π.μ. και

22 Ιουλίου 2016,   7.00 μ.μ.

Όλες οι ορκωμοσίας γίνονται στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών.

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2014-2015

Προτάθηκε από την Κοσμητεία Σ.Θ.Τ.Ε. και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο (08/05/2014)

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2014

Πέμπτη 28/8 – Παρασκευή 19/9/2014

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου 2014

Δευτέρα 22/9 – Παρασκευή 19/12/2014

Εξετάσεις Ιανουαρίου 2015

Πέμπτη 8/1 έως Πέμπτη 29/1/2015

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 2015

Δευτέρα 9/2 έως Παρασκευή 22/5/2015

Εξετάσεις Ιουνίου 2015

Τρίτη 2/6 έως Δευτέρα 22/6/2015

Αργίες Χριστουγέννων

από 22/12/2014 έως και 7/1/2015

Αργίες Πάσχα

από 06/4/2015 έως και 17/4/2015

 

 

 

Με απόφαση της Κοσμητείας, οι ημερομηνίες εγγραφών των φοιτητών της Σχολής (εκτός των νεοεισαχθέντων) καθορίζονται όπως παρακάτω.

Για το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 : 6/10/2014 – 20/10/2014

Για το εαρινό εξάμηνο 2014-2015 : 16/2/2015 – 2/3/2015

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014


Προτάθηκε από την Κοσμητεία Σ.Θ.Τ.Ε. (Συνεδρίαση της 27/9/2013) και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο (7/10/2013)

Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

Δευτέρα 7/10/2013 έως Τρίτη 21/1/2014

Εξετάσεις Ιανουαρίου 2014

Δευτέρα 27/1/2014 έως Παρασκευή 14/2/2014

Μαθήματα εαρινού εξαμήνου 2014

Δευτέρα 17/2/2014 έως Παρασκευή 30/5/2014

Εξετάσεις Ιουνίου 2014

Τρίτη 10/6/2014 έως Δευτέρα 30/6/2014

Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2014

Πέμπτη 28/8/2014 έως Παρασκευή 19/9/2014

Αργίες Χριστουγέννων

από 21/12/2013 έως 7/1/2014

Αργίες Πάσχα

από 12/4/2014 έως  27/4/2014