Διατελέσαντες Κοσμήτορες

Έτος

Όνομα Κοσμήτορα

Τμήμα προέλευσης

1987-1996

Ιωάννης Παπαδάκης

Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών

1/9/1996-31/8/1999

1/9/1999-31/8/2002

Ευριπίδης Στεφάνου

Καθηγητής Τμήματος Χημείας

1/9/2002-31/8/2005

1/9/2005-31/8/2008

Σουζάννα Παπαδοπούλου

Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών

1/9/2008-23/4/2013

Νικόλαος Κυλάφης

Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

24/4/2013-31/8/2016

Μιχαήλ Ταρουδάκης

Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

1/9/2016-31/8/2020

Νικόλαος Χανιωτάκης

Καθηγητής Τμήματος Χημείας

1/9/2020-31/8/2023

Εμμανουήλ Στρατάκης

Καθηγητής Τμήματος Χημείας